CHCI SE PORADIT
Zajímá vás, jak si vybudovat zdravé rodinné finance? Využijte odborných
služeb našich poradců či finančního analytika, jsme tu pro Vás.
Chyba: Vyplňte své jméno.
Chyba: Vyplňte telefon v platném formátu.
Chyba: Vyplňte email v platném formátu.
Chyba: Pro odeslání formuláře je vyžadován souhlas.
Chyba: Toto pole nesmí být vyplněné (ochrana proti robotům).
Ozveme se vám nejbližší pracovní den po odeslání formuláře.
CHCI DOSTÁVAT NOVINKY NA EMAIL
Vítáme Vás mezi odběrateli aktuálních a užitečných rad ze světa financí a věříme,
že námi poskytované informace pomohou zajistit si dlouhodobé finanční zdraví vám i vaší rodině.
Chyba: Vyplňte email v platném formátu.
Chyba: Vyplňte své jméno.
Chyba: Pro odeslání formuláře je vyžadován souhlas.
Chyba: Toto pole nesmí být vyplněné (ochrana proti robotům).
Informace o zpracování osobních údajů

Životní pojištění nemá sloužit ke spoření

8 minut čtení
V nedávné minulosti, a bohužel i dnes, je stále časté, že pojišťovací makléři svým klientům uzavírají tzv. „investička na spoření“. Přitom již mnoho let se toto téma řeší v médiích, především z důvodu dohledových regulací ze strany ČNB.

Důvodů, proč se „investička na spoření“ na trhu s finančním poradenstvím stále objevují, je hned několik.

Prvním a nejčastějším důvodem je neznalost parametrů a chování produktů, resp. neznalost výhodnějších alternativ. Bývá to nejčastěji při kolektivním know-how makléřské společnosti, kdy poradce nepřemýšlí nad parametry produktu a chová se pouze jako klasický obchodní zástupce, který má za úkol prodávat produkt, který mu jeho nadřízený určí.

Druhým důvodem je, že makléř nemá možnost klientovi sjednat investici přímo nebo alespoň výnosově podobný produkt, tak sáhne raději po životním pojištění, než aby riskoval, že klient si tento spořící/investiční program sjedná u jiného zprostředkovatele a s tím si přetáhne do své správy klienta celého. K tomuto bodu se nejlépe hodí citace Věstníku ČNB, část 16/2014 ze dne 24. září 2014, oddíl VI. Řízení střetu zájmů při nabízení investičního životního pojištění primárně za účelem investice:

„Pokud není pojišťovací zprostředkovatel současně osobou oprávněnou poskytovat investiční služby a případně osobou oprávněnou zprostředkovávat doplňkové penzijní spoření a důchodové spoření, měl by v souladu s povinností jednat s odbornou péčí vzít v úvahu zejména skutečnost, že pokud má zájemce zájem pouze o investici, či dokonce o spoření, není investiční životní pojištění v tomto případě vhodným produktem, neboť se jedná o produkt pojistný, nikoliv spořící či pouze investiční, a sjednání takového produktu pro klienta se vyvarovat.“

Třetím důvodem může být výše inkasované provize. Každý poradce si je velmi dobře vědom faktu, že investice nebo spořící produkt je mnohem méně provizně ohodnocený než produkt pojistný. Bohužel na celé věci nic nemění ani fakt, že v pojištění není sjednáno žádné riziko, které by klienta krylo pro případ zdravotních potíží.

Něco málo ještě k opatření ze strany ČNB: Dohledový benchmark č. 5/2013, Propagace pojistných produktů, Příloha, Příklad č. 2: „Používání pojmu spoření je klamavé, správně by mělo být uvedeno „investice“ nebo „investování“, neboť na pojistníka jsou přenášena investiční rizika. Současně nesmí být zamlčeno, že jde o pojistný produkt, a nejedná se tak ani o spořící produkt, ani o produkt důchodového spoření.“

V čem je tedy vlastně problém, když i ČNB napadá tyto obchodní praktiky? Problém je v nákladovosti produktu investičního životního pojištění. Řada pojišťoven dlouho odmítala zveřejnit svou poplatkovou strukturu, tudíž nebylo přesně zjistitelné, jaké poplatky klient při investování přes pojistku zaplatil. Několik analytiků se pokoušelo o rozkrytí poplatkové struktury pojišťoven a tím i o vydání vlastního ukazatele nákladovosti. Mezi ty známější na českém trhu jsou ukazatele TANK, PER a TER. Žádný z nich však není 100 % spolehlivý a můžeme v něm najít drobné odchylky, které nám pak zkreslují výsledek.

PER by měl vyjadřovat celkovou nákladovost pojistného produktu. To znamená, kolik z pojistného zaplatíme na poplatcích za celou dobu platnosti smlouvy, než prostředky přejdou do fondu. TER potom vyjadřuje nákladovost daného fondu. Tím, však stále nemůžeme vypočítat, jak velká bude odchylka v reálně získaných prostředcích z pojištění a modelaci vývoje od pojišťovny.

TANK už je na tom o trošku lépe. Jeho procentuální vyjádření by mělo znamenat, o kolik bude hodnota fondu nižší o poplatky (pojišťovny i fondu) oproti očekávání (modelaci vývoje). Potíž je však v tom, že je závislý na použitém zhodnocení a jeho výpočet je pro vlastní úpravu velice složitý a má také další mouchy, jako třeba, že nepočítá s výkonností fondu oproti benchmarku a jeho interpretace je složitější.

Všechny tyto snahy analytiků o vyjádření nákladovosti však nebyly zbytečné. Způsobily to, že ČNB k plánovaným změnám od 1.1.2015 připojila i svůj požadavek na Standardizovaný ukazatel nákladovosti (SUN). Jedná se o ukazatel, který by všechny pojišťovny povinně měly předkládat svým klientům jako součást informační povinnosti při sjednání. Také to však znamenalo, že všechny pojišťovny podnikající na českém trhu musejí povinně začít zveřejňovat veškeré své poplatky, včetně poplatků ve fondech (TER).

Zatím se stačí zamyslet nad jednoduchým efektem investování přes IŽP. Jestliže klient investuje přes IŽP, platí poplatky pojišťovně za správu (i v případě, že není na nic pojištěn) a potom platí ještě poplatky za investici do fondu. Proč by měl tedy klient platit pojišťovně, když může investovat do fondu přímo?

Průběh investice je potom už stejný. Klientovi chodí podobné výpisy, kde je vypsáno, kolik má nakoupených podílových jednotek a jaká je jejich hodnota. O investici se stačí starat stejně, jako v IŽP. Takže stylem „nakup a drž“.


Pro srovnání výhod a nevýhod:

Investiční životní pojištěníOtevřený podílový fond
Vstupní poplatek je pojistné za 2 rokyVstupní poplatek je max. 5 % z plánované vložené částky
Platí se poplatek pojišťovně i fonduPlatí se poplatek pouze fondu
Vybrat lze většinou jen odkupné z hodnoty fonduVybrat lze většinou celou hodnotu fondu
Je možné ho daňově uznávatNení možné ho daňově uznávat
Musí se pravidelně platitPlatby jsou variabilní
Daň z výnosu strhává přímo pojišťovnaPokud je splatnost delší než 36 měsíců, je výnos od daně osvobozen
V případě úmrtí pojistníka může být hodnota fondu převedena obmyšlené osobě mimo dědické řízeníHodnota fondu spadá do dědického řízení
Větší možnost diverzifikace investice (možnost investice nízké částky do více fondů najednou)Minimální částka pro platbu do jednoho fondu je 500 Kč/čtvrtletně

Hodnota fondu na konci programu dle modelace pojišťovny (ING SMART) a Investiční společnosti (Conseq) pro stejný fond:
ING invest global high dividend, platba 1.000 Kč/měsíčně na 10, 15 a 30 let, zhodnocení modelované na 6 % p. a.

Název produktuING Smart, fond ING invest global high dividendConseq, Classic Invest, ING invest global high dividend
Vstupní poplatekNa 10 let – 24.000 Kč
Na 15 let – 24.000 Kč
Na 30 let – 24.000 Kč
Na 10 let – 4.920 Kč
Na 15 let – 7.380 Kč
Na 30 let – 12.960 Kč
Výběr po 8 letech92.414 Kč*106.770 Kč*
Stav účtu na konci po 10 letech147.134 Kč*163.444 Kč*
Stav účtu na konci po 15 letech250.211 Kč*287.504 Kč*
Stav účtu na konci po 30 letech / Stav účtu na konci podle TANK809.928 Kč* / 563.549 Kč980.283 Kč*

*Údaje z modelace vývoje pojišťovny a investiční společnosti.

Čím je delší investiční horizont, tím se rozdíly stávají větší. Modelovat vývoj na dobu delší než 30 let je už zbytečné, protože většina kumulačních programů začíná ve 30 letech věku klienta a déle většinou klienti ani neinvestují, jelikož cílem obvykle bývá důchod.

V tomto srovnání byly použity pouze údaje z modelací obou společností, nikoliv však jakékoliv poplatky vyplývající z výpočtů uvedených ukazatelů nákladovosti.

Pokud bychom použili pro výpočet ukazatel nákladovosti TANK, hodnota fondu na konci je 563.549 Kč. A to je oproti modelaci pojišťovny velký rozdíl.

Naše doporučení tedy zní jasně. Chcete-li být pojištěni a zároveň spořit, nespojujte tyto dva mechanismy dohromady. U pojišťovny se pojistěte, ale pro zhodnocení svých peněz si najděte raději jiný nástroj, jako jsou podílové fondy, stavební spoření, doplňkové penzijní spoření nebo transformovaný fond.
Jan Čížek
14. července 2015 napsal Jan Čížek
do kategorie Zajištění proti rizikům

Chcete plnění od pojišťovny? Vyvarujte se zbytečných chyb!

10 minut čtení

POMÁHÁTE S NÁMI !!!

Finanční Institut podporuje neziskovou organizaci Nedoklubko z.s.,
která pomáhá rodinám s předčasně narozenými dětmi, u nichž došlo k ohrožení jejich dalšího vývoje perinatálními riziky. Nedoklubko z.s. spolupracuje s odborníky z řad neonatologů, psychologů, dětských neurologů a Českou neonatologickou společností. Podporuje řadu projektů na pomoc nedonošeným dětem a jejich rodičům včetně perinatologických center. Nově se podílí i na odborném výzkumu.
Každý klient Finančního Institutu je součástí této pomoci.
Děkujeme Vám.
Nedoklubko