CHCI SE PORADIT
Zajímá vás, jak si vybudovat zdravé rodinné finance? Využijte odborných
služeb našich poradců či finančního analytika, jsme tu pro Vás.
Chyba: Vyplňte své jméno.
Chyba: Vyplňte telefon v platném formátu.
Chyba: Vyplňte email v platném formátu.
Chyba: Pro odeslání formuláře je vyžadován souhlas.
Chyba: Toto pole nesmí být vyplněné (ochrana proti robotům).
Ozveme se vám nejbližší pracovní den po odeslání formuláře.
CHCI DOSTÁVAT NOVINKY NA EMAIL
Vítáme Vás mezi odběrateli aktuálních a užitečných rad ze světa financí a věříme,
že námi poskytované informace pomohou zajistit si dlouhodobé finanční zdraví vám i vaší rodině.
Chyba: Vyplňte email v platném formátu.
Chyba: Vyplňte své jméno.
Chyba: Pro odeslání formuláře je vyžadován souhlas.
Chyba: Toto pole nesmí být vyplněné (ochrana proti robotům).
Informace o zpracování osobních údajů

Klíč k daňovým změnám životního pojištění od 2015 – danit nebo nedanit?

5 minut čtení
Smyslem daňového zvýhodnění je podpora určitých finančních produktů státem. Penzijní připojištění a životní pojištění stát podporuje, protože po svých občanech chce, aby si spořili na penzi a vytvářeli tak rezervu pro sebe a svou rodinu.

U investičního životního pojištění klient musí nejprve splnit několik podmínek pro to, aby jeho životní pojištění bylo daňově uznatelné:
  • Pojistník (majitel smlouvy) musí být zároveň pojištěným.
  • Smlouva musí být uzavřena minimálně do 60 let věku pojištěného a zároveň minimálně na 5 let. (Od 1. 1. 2015 platí, že pokud klient před dovršením 60 let smlouvu vypoví, bude muset vrátit státu peníze, které na dani ušetřil za posledních 10 let.)
  • Od 1. 5. 2004 je třeba, aby minimální kapitálová hodnota neboli hodnota fondu byla na konci 40.000 Kč u smluv s pojistnou dobou 5-15 let (včetně) a 70.000 Kč u smluv s pojistnou dobou nad 15 let.

Pokud jsou splněny všechny tyto podmínky, pojistné zaplacené do hlavního tarifu životního pojištění lze odečítat od základu daně. Hlavní tarif je srdcem celého životního pojištění, tedy platba za (většinou) riziko smrti a zbytek za investiční (rezervotvorné) pojistné. Klient si tedy může od základu daně odečíst pojistné, které za hlavní tarif zaplatil, maximálně však 12.000 Kč ročně.

Od 1. 1. 2015 platí nové podmínky pro daňovou uznatelnost smluv. Novou podmínkou je, že klient nesmí za dobu pojištění (maximálně však do 60 let věku a zároveň minimálně 60 měsíců) čerpat ze smlouvy peněžité nebo nepeněžité plnění. Peněžitým plněním je myšlen mimořádný výběr nebo zrušení smlouvy a převod naspořených prostředků na svůj účet.

Další důležitou změnou jsou sankce za nedodržení daňové uznatelnosti smlouvy životního pojištění. Do 31. 12. 2014 měl pojistník možnost vybrat ze smlouvy celé odkupné (kapitálovou hodnotu poníženou o poplatky pojišťovny) a nebyl pak od státu nijak sankciován. Klient tak mohl od pojišťovny získat peněžité i nepeněžité plnění s výjimkou zrušení smlouvy. Pokud pojistnou smlouvu zrušil a odkupné si nechal převést na svůj účet, musel vrátit daně, které tím získal, popřípadě se mu tím navýšil základ daně. „Nejjednodušším způsobem, jak se vyhnout problémům se správcem daně, je smlouvu si daňově neuznávat. Do budoucna nikdy nevíte, jak se vaše životní situace změní, jestli pojištění budete potřebovat a v jaké podobě,“ doporučuje klientům Jan Čížek, hlavní analytik Finančního Institutu.

Proč vlastně bylo nutné provést změny v daňové uznatelnosti? Může za to dlouho využívaná mezera v zákonech, které hojně využívali zaměstnavatelé. Do konce roku 2014 bylo možné zaměstnancům vyplácet část mzdy do mimořádného pojistného jejich životního pojištění. Z této části mzdy zaměstnavatel nemusel odvádět sociální a zdravotní pojištění a ušetřil na mzdových nákladech. Tím, že bylo možné si z mimořádného pojistného vybírat, zaměstnanec, mohl tuto část mzdy z pojištění vybrat. V praxi to dokonce fungovalo tak, že spousta pojišťoven umožňovala tzv. automatický odkup, kdy částka od zaměstnavatele pouze mimořádným pojistným prošla a putovala rovnou na účet zaměstnance.

Smyslem daňové uznatelnosti je však tvorba rezerv. Minulým způsobem spíše stát umožňoval, aby byl okrádán. Jedním z nových opatření je proto i zákaz mimořádných výběrů. Pokud by smlouva nesplňovala parametry pro daňové uznávání, zaměstnavatel by ze zamýšleného příspěvku musel odvádět platby na sociální a zdravotní pojištění, stejně jako ze mzdy.
Michal Rückel, MBA
5. ledna 2015 napsal Michal Rückel, MBA
do kategorie Zajištění proti rizikům

Chcete plnění od pojišťovny? Vyvarujte se zbytečných chyb!

10 minut čtení

POMÁHÁTE S NÁMI !!!

Finanční Institut podporuje neziskovou organizaci Nedoklubko z.s.,
která pomáhá rodinám s předčasně narozenými dětmi, u nichž došlo k ohrožení jejich dalšího vývoje perinatálními riziky. Nedoklubko z.s. spolupracuje s odborníky z řad neonatologů, psychologů, dětských neurologů a Českou neonatologickou společností. Podporuje řadu projektů na pomoc nedonošeným dětem a jejich rodičům včetně perinatologických center. Nově se podílí i na odborném výzkumu.
Každý klient Finančního Institutu je součástí této pomoci.
Děkujeme Vám.
Nedoklubko