CHCI SE PORADIT
Zajímá vás, jak si vybudovat zdravé rodinné finance? Využijte odborných
služeb našich poradců či finančního analytika, jsme tu pro Vás.
Chyba: Vyplňte své jméno.
Chyba: Vyplňte telefon v platném formátu.
Chyba: Vyplňte email v platném formátu.
Chyba: Pro odeslání formuláře je vyžadován souhlas.
Chyba: Toto pole nesmí být vyplněné (ochrana proti robotům).
Ozveme se vám nejbližší pracovní den po odeslání formuláře.
CHCI DOSTÁVAT NOVINKY NA EMAIL
Vítáme Vás mezi odběrateli aktuálních a užitečných rad ze světa financí a věříme,
že námi poskytované informace pomohou zajistit si dlouhodobé finanční zdraví vám i vaší rodině.
Chyba: Vyplňte email v platném formátu.
Chyba: Vyplňte své jméno.
Chyba: Pro odeslání formuláře je vyžadován souhlas.
Chyba: Toto pole nesmí být vyplněné (ochrana proti robotům).
Informace o zpracování osobních údajů

Pracovní neschopnost v těhotenství

10 minut čtení
Asi každý se setkal s pojmem rizikové těhotenství. Jedná se o známé slovní spojení užívané pro problémové (zdravotně abnormální) období gravidity. Všeobecně si pod tímto označením můžeme představit komplikace v průběhu těhotenství, v jejichž důsledku lékař vydává potvrzení o pracovní neschopnosti. Lze však tuto jednoduchou terminologii aplikovat i v rámci zkoumání pojistné události? Na tuto otázku bohužel jednoznačná odpověď neexistuje, jelikož pojišťovny danou problematiku posuzují různě. Jedna spojitost se zde však objevuje. V pojistných podmínkách se se samotným označením „rizikové těhotenství“ setkáme jen v ojedinělých případech. Jako samostatné pojistné riziko jej totiž pojistit nelze. Důvod je logický a celkem prostý. Nárok na pojistné plnění se posuzuje podle zdravotního problému, v jehož příčinné souvislosti k této pojistné události došlo. Nelze se tedy spoléhat pouze a jen na přiznanou diagnózu rizikového těhotenství. Je zapotřebí si uvědomit, že rizikové těhotenství je specifická záležitost spojená se širokým spektrem komplikací a nelze jej výslovně označit za úraz, ani za nemoc. Aby toho nebylo málo, je potřeba splnit další kritéria, aby se naším případem pojišťovna vůbec zaobírala.

Není neschopenka jako neschopenka


Pokud si komplikace vyžádají zneschopnění budoucí maminky, neznamená to, že automaticky vzniká nárok na pojistné plnění. Samotná neschopenka pro posouzení dané záležitosti a hlavně závažnosti, bohužel nestačí. Často je totiž pracovní neschopnost vydávána „pouze“ v důsledku klasických symptomů doprovázející těhotenství. Typickým příkladem je vystavení potvrzení o pracovní neschopnosti z důvodu časté únavy, bolesti hlavy, či nevolnosti. Ani tyto příčiny však nelze bagatelizovat, a proto je potřeba řešit a posuzovat každou neschopnost související s těhotenstvím individuálně. Aby byla pojistná událost likvidní, je potřeba prokázat takové obtíže, které mohou jednoznačně vést ke zdravotnímu ohrožení matky nebo dítěte. Zásadní roli hraje v tomto případě zpráva z vyšetření, během kterého bylo ono riziko zjištěno.

Myslet dopředu se vyplácí


Plnění většiny připojištění je podmíněno i intervalem, který musí uplynout mezi počátkem pojištění a samotnou pojistnou událostí. V pojišťovací terminologii se toto období nazývá čekací dobou a je vždy stanoveno v příslušných pojistných podmínkách počtem měsíců. Pojišťovny jej používají jako ochranu před případnými pojišťovacími podvody. Typický příklad by nastal v případě, pokud by se někdo nechal záměrně pojistit na riziko, které u něho již v jakémkoliv stadiu probíhá s vidinou tučného zisku. Dané opatření souvisí s účelem a významem pojištění – vztahuje se na nahodilé a nadcházející události. Komplikace spojené s těhotenstvím nejsou samozřejmě výjimkou. Čekací doba se v tomto případě vztahuje na období mezi počátkem smlouvy pojištění a samotným začátkem gravidity. Tím mají pojišťovny jistotu, že případné komplikace v těhotenství nastanou až po stanovené lhůtě a nemohly být před počátkem pojištění zatajené.

Údaje o čekací době v souvislosti s těhotenstvím lze ve svůj prospěch náležitě využít. Početí je v převážné většině plánovaným krokem. Proto je možné stanovit ideální počátek smlouvy tak, aby pojistná ochrana již plně fungovala v době, když bude zapotřebí. Jak tuto myšlenku aplikovat v praxi nám napoví Tabulka srovnání čekacích dob uvedena níže. Dejme tomu, že prozatím pojištění sjednané nemáte a chcete v nejbližší době přijít do jiného stavu. Do role pojistitele si můžeme dosadit např. pojišťovnu MetLife. V takovém případě by měl být časový rozestup mezi počátkem pojištění a těhotenstvím 12 měsíců. Z tohoto pohledu těhotenství představuje asi jedinou předem očekávanou událost, na kterou se lze plánovaně a cíleně pojistit.Na co se pojištění nevztahuje


Zásadní vliv má na pojistné plnění primárně zdravotní stav před počátkem pojištění. To, s jakými zdravotními komplikacemi do pojištění vstupujete, se vždy při uzavření smlouvy řádně zkoumá. S přihlédnutím k existujícím zdravotním indispozicím pak pojišťovna může krátit pojistné plnění, vyjmout předmětnou část těla z pojištění, nebo odmítne dané riziko pojistit úplně.

Dále je potřeba obeznámit se s pojistnými podmínkami. V nich můžeme nalézt definice a rozsah jednotlivých připojištění – tedy jaké konkrétní události kryjí. Mimo to vždy obsahují i výčet omezení pojistného plnění, označované jako výluky. Jde o specificky vyjmenované události, nebo oblasti, na které se pojištění nevztahuje. Týkají se všech připojištění (smrt, invalidita, odškodné za úraz, …) a rizik souvisejících s těhotenstvím tedy nevyjímaje. Všeobecně by se dalo říci, že co pojišťovna, to jiné výluky. Vzhledem k jejich četnosti a rozmanitosti nelze tuto kapitolu jednoduše shrnout. Proto se společně podíváme na několik nejčastějších, které s těhotenstvím souvisejí.

Pojišťovny plnění omezují nejčastěji například v případě komplikací souvisejících s umělým oplodněním, či komplikací v důsledku potratu či interrupce bez lékařské indikace. Omezení může nastat i tehdy, pokud je pracovní neschopnost vystavena z důvodu rizikového zaměstnání. Veliký otazník visí i nad již zmiňovanými standardními nepříjemnostmi – nevolnost, bolest hlavy, otoky nohou a další.

Některé výluky se za stanovených okolností neuplatňují. V takovém případě pojistné podmínky uvádějí kritéria, za kterých pojišťovna plnit bude. Typickým příkladem je, pokud si některá z původně vyloučených příčin vyžádá nutnou hospitalizaci. Přičemž její doba musí korespondovat s časovým intervalem uvedeným v příslušných pojistných podmínkách. Pro ilustraci je možné uvést výňatek z pojistných podmínek pojišťovny Allianz. [em">„Za pojistnou událost nepovažujeme také pracovní neschopnost související s těhotenstvím, pokud má pojištěná diagnostikovanou poruchu srážlivosti krve, s krvácením v těhotenství, se zvracením v těhotenství, s otoky nohou v těhotenství, s onemocněním zad v těhotenství, s cukrovkou v těhotenství, s vysokým nebo naopak nízkým krevním tlakem v těhotenství, pokud tyto zdravotní obtíže nejsou tak závažné, že si vyžádají lékařsky nutnou hospitalizaci trvající nepřetržitě alespoň po dobu zahrnující 3 půlnoci.“[/em">

Největší možné omezení by zajisté nastalo za situace, kdyby pojišťovny dané riziko neplnily vůbec. A hádáte správně, i na takové lze na finančním trhu narazit. Mezi zástupce, jež se od této oblasti pojištění zcela distancovali, patří Generali, Komerční pojišťovna a Uniqa.

Rada na závěr


Klíčem k fungující smlouvě, je vždy její nastavení. Výběru produktu, jednotlivým připojištěním a samotným pojistným částkám proto věnujte zvláštní pozornost a rozvahu. Mějte na paměti, že správně nastavenou smlouvu poznáte dle toho, zda se v ní odráží vaše aktuální životní potřeby. Pokud tomu opravdu tak je, měli byste si dokázat odpovědět na následující otázky. Co od smlouvy očekávám? Proč mám ve smlouvě sjednané právě toto riziko na stanovenou pojistnou částku? Co mi mají jednotlivá připojištění kompenzovat? V opačném případě se mohou nedostatky nastavení smlouvy projevit až tehdy, kdy už je pozdě, a to nedostatečným pojistným plněním, které vaší situaci nevyřeší.
Mgr. Tomáš Matys
13. listopadu 2019 napsal Mgr. Tomáš Matys
do kategorie Zajištění proti rizikům

Pojedete v létě na dovolenou? Přečtěte si, na co si dát pozor a jak se připravit na dovolenou.

5 minut čtení

POMÁHÁTE S NÁMI !!!

Finanční Institut podporuje neziskovou organizaci Nedoklubko z.s.,
která pomáhá rodinám s předčasně narozenými dětmi, u nichž došlo k ohrožení jejich dalšího vývoje perinatálními riziky. Nedoklubko z.s. spolupracuje s odborníky z řad neonatologů, psychologů, dětských neurologů a Českou neonatologickou společností. Podporuje řadu projektů na pomoc nedonošeným dětem a jejich rodičům včetně perinatologických center. Nově se podílí i na odborném výzkumu.
Každý klient Finančního Institutu je součástí této pomoci.
Děkujeme Vám.
Nedoklubko