Jak se dají změnit životy ... podporou dětí

Mám pětadvacetiletou praxi v oboru lidských zdrojů, víceoborové studium na Masarykově univerzitě v Brně jsem ukončila státní zkouškou z psychologie, práva a pedagogiky a jednou jsem si s Michalem Rückelem, podnikatelem, investorem a mentorem, který se třináct let věnuje financím, realitám a energetice, položila otázku: Proč 90 procent z nás nedělá v životě to, co vystuduje, a proč naplno nevyužívá skutečný potenciál? 

S Michalem, jehož životní vášní je sebepoznání, osobní rozvoj a touha pomáhat druhým vytvářet bohatý a harmonický život, jsme si odpověděli: Možná je to tím, že školám nezbývá prostor pro rozvoj sebepoznání a talentů dětí, které jsou pro jejich následný profesní život klíčové. 

Proto jsme založili, on jako investor a já jako dlouholetý psychodiagnostik, nadaci, která bude dětem i dospělým pomáhat objevovat jejich silné stránky a pracovat na jejich seberozvoji. Právě v tom totiž spatřujeme základní tajemství a podstatu šťastného a úspěšného života dětí a dospělých.

Článek, který vyšel v březnu 2020 v magazínu First Class. Dozvíte se v něm co děláme a jaké jsou naše plány pro zlepšení života těch nejdůležitějších osob … našich dětí.